Započelo prikupljanje informacija o planiranim programima u sklopu “Adventa u Puli – L’Avvento a Pola”

 Započelo prikupljanje informacija o planiranim programima u sklopu “Adventa u Puli – L’Avvento a Pola”

Javna ustanova Pula Film Festival u svojstvu organizatora programa „Advent u Puli – L’Avvento a Pola“, koji se realizira pod pokroviteljstvom Grada Pule, poziva zainteresiranu javnost da prijave svoje kulturno-zabavne programe planirane za prosinac.  Svrha poziva je isključivo objedinjavanje cjelokupnog broja programa radi zajedničke objave i promocije.

Programi se i ove godine prijavljuju putem mrežnog obrasca a dostupan je na stranicama adventupuli.hr i pff.hr, a rok prijave je 20. studeni 2023. godine. Obrascu za prijavu programa možete pristupiti ovdje: OBRAZAC – ADVENT U PULI.

Dodatne informacije o programu moguće je dobiti putem e-pošte: barbara@pulafilmfestival.hr.