Javni poziv za iskazivanje interesa za postavljanje zabavnog parka/luna parka tijekom manifestacije „Advent u Puli“

 Javni poziv za iskazivanje interesa za postavljanje zabavnog parka/luna parka tijekom manifestacije „Advent u Puli“