Sve cijene izražene su u kunama.
Cijene se odnose na cijelo razdoblje trajanja manifestacije.

R.BR.

NAZIV ARTIKLA

CIJENA

PDV 25%

UKUPNO

KUĆICE ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA – PRODAJU HRANE I PIĆA

1.

Drvena kućica 2x2m, 4m2

5.000,00

1.250,00

6.250,00

2.

Drvena kućica 3x2m, 6m2

7.000,00

1.750,00

8.750,00

3.

Drvena kućica heksagon, 8m2

8.000,00

2.000,00

10.000,00

4.

Drvena kućica 4x3m, 12m2

9.000,00

2.250,00

11.250,00

5.

Blok drvenih kućica; 2 kom 4x3m, 24 m2, s pripadajućom nadstrešnicom

19.000,00

4.750,00

23.750,00

 

KUĆICE ZA PRIGODNU PRODAJU PROIZVODA I NEUGOSTITELJSKE USLUGE

1.

Drvena kućica 2x2m, 4m2

2.500,00

625,00

3.125,00


Podnositelje zahtjeva koji se bave javno korisnim radom, humanitarnim radom, radom za opće dobro i slično oslobađa se plaćanja najma. 
U cijenu najma kućice uključeni su troškovi električne energije i prigodnog ukrašavanja vanjskog plašta kućice.

 

 

 


Organizatori:
Glavni sponzor:
Uz potporu:
Sponzori: