giardini3

Javna ustanova Pula Film Festival raspisuje Javni poziv za prijavu i sudjelovanje na  usmenom nadmetanju za zakup kućica povodom programa „Advent u Puli - L'avvento in città“, a predmet nadmetanja je zakup montažnih drvenih kućica na lokacijama Giardini, Trgu Portarata, Danteovom trgu i Parku grada Graza, u periodu od 27. studenog  2021. do 31. prosinca 2021. godine te na lokaciji Trg Forum u periodu od 27. studenog 2021. do 09. siječnja 2022. godine.

Poziv je otvoren od 8. do 12. studenog a nadmetanje će se provesti usmenim nadmetanjem ponuditelja koje će se održati dana 15. studenog 2021. s početkom u 12:00 sati u prostorijama Kina Valli, Pula, Giardini 1.

Cjelokupni tekst Poziva s prijavnicom i popratnim materijalima nalaze se na stranici www.pff.hr i www.pula.hr

Javni poziv

Programi po lokacijama

Prijavnica

 

Trg Forum

1. Trg Forum


Giardini i Trg Portarata

2. Giardini i Trg Portarata


Danteov trg

3. Danteov trg

 

Park grada Graza

4. Park grada Graza

 

 

 


Organizatori:
Glavni sponzor:
Uz potporu:
Sponzori: