jasliceIstra355

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

Franjevački samostan (Kapitularna dvorana)

Izložba, otvorenje 17.12. u 19.00 sati

17.12. – 9.1.2022.

Izložba „Božić u Hrvata“ Jadranke Relota, sadrži tridesetak slika na staklu s motivima božićnih jaslica. Jaslice su predstavljene motivima karakterističnima za mjesto, kraj ili regiju (kažun, paška čipka, alka), a likovi Isus, Marija i Josip odjeveni u tipične narodne nošnje pojedinoga kraja.

Jadranka Relota, Argentinka hrvatskih korijena koja od 2016. živi u Puli,  samouka je umjetnica koja izrađuje istarske suvenire te druge rukotvorine i predmete inspirirane hrvatskom baštinom, a godinama se bavi i proučavanjem te afirmacijom hrvatske etnografske baštine. 

ORGANIZATOR
Hrvatska matica iseljenika – Podružnica Pula


17.12 – 09.01

Convento Francescano (Sala Capitolare)
Natale per i Croati - mostra di dipinti su vetro con il motivo del presepe
Galleria, apertura il 17 dicembre alle ore 19:00

La mostra “Natale per i Croati” di Jadranka Relota, contiene una trentina di dipinti su vetro con motivi del presepe. Il presepe è rappresentato da motivi caratteristici del luogo, della regione (casite, merletto dell’isola di Pago, corsa all’anello) e i personaggi sono Gesù, Maria e Giuseppe con i costumi popolari tipici di ogni regione.

Jadranka Relota, argentina con radici croate che vive a Pola dal 2016, è un'artista autodidatta che realizza souvenir istriani e altri oggetti di artigianato e oggetti ispirati al patrimonio croato e da anni si dedica allo studio e all’affermazione del patrimonio etnografico croato.

Fondazione degli emigrati croati – filiale di Pola  https://matis.hr/


Organizatori:
Glavni sponzor:
Uz potporu:
Sponzori: