remembertheway 355

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

Galerija Makina, otvorenje 3.12. u 20.00 sati

(03.12.2021. - 31.12.2021.)

„Remember the way" međunarodna je fotografska izložba nastala u suradnji s Korea art & culture.

Galerija Makina živ je i pulsirajući gradski kulturni punkt koji svih dvanaest mjeseci u godini posjetitelji kontinuirano pohode te kroz nju fluktuiraju razni stvaratelji i kulturno – umjetnički djelatnici. Takvim konceptom udruga  Film i Film  na optimalan način širi svijest o važnosti kulture i umjetnosti u svakodnevnom životu pridonoseći, u konačnici, i gradnji urbane kulturne sredine posebice nakon ljetne turističke sezone kada život u gradu vidno zamre a kulturna ponuda tijekom zimskih mjeseci osjetno opadne.


ORGANIZATOR
Udruga Film i Film


03 – 31.12,

Galleria Makina, apertura il 3 dicembre alle ore 20:00
Remember the Way – mostra fotografica internazionale
Mostra

„Remember the way" è una mostra fotografica internazionale realizzata in collaborazione con Korea art & culture. La galleria Makina è un centro culturale cittadino vivace e pulsante che i visitatori frequentano continuamente tutti e dodici i mesi dell'anno, e vari creatori e operatori culturali e artistici fluttuano attraverso essa. Con questo concetto, l'Associazione Film e Film trasmette in modo ottimale la consapevolezza sull'importanza della cultura e dell'arte nella vita quotidiana, contribuendo in ultima analisi alla formazione dell'ambiente culturale urbano, soprattutto dopo la stagione turistica estiva, quando la vita in città e l'offerta culturale muore visibilmente durante i mesi invernali.

Associazione Film e Film


Organizatori:
Glavni sponzor:
Uz potporu:
Sponzori: