30regata 355

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

Valsaline, 8.00-18.00

(02.12.2021. - 05.12.2021.)

30. međunarodna regata Sveti Nikola 2021. – 1. memorijal Vladimir Barbić

Međunarodna regata Sveti Nikola regata je sa višegodišnjom tradicijom koja svake godine ugosti preko 500 jedriličara iz cijele Europe, od Baltika do Mediterana, koji se takmiče u klasama Optimist, Laser, Laser Radial, Laser 4.7

Natjecanje se možete pratiti sa šetnica Lungomare i Verudela, a izlazak jedriličara na more moguće je popratiti iz jedriličarskog kluba Vega.

ORGANIZATOR
Jedriličarski klub Vega


02.12. – 5.12.

Valsaline, dalle 08:00 alle 18:00
30ma regata internazionale di San Nicolò 2021 - 1mo memoriale a Vladimir Barbić
Programma sportivo

La regata internazionale di San Nicolò rappresenta un incontro tradizionale che ogni anno ospita oltre 500 velisti provenienti da tutta Europa, dai Baltici al Mediterraneo e che gareggiano nelle classi Optimist, Laser, Laser Radial, Laser 4.7.

È possibile seguire la regata dal Lungomare e Verudella, mentre la partenza dei velisti dal club velistico Vega.

Club di vela Vega 


Organizatori:
Glavni sponzor:
Uz potporu:
Sponzori: